Fan Boer nei Minsken Merke - 24-06-2023 - Scharsterbrug