Fan Boer nei Minsken Merke - 15-10-2022 - Scharsterbrug