Fryske Oerfjoer Midsimmerfeest - 24 juni 2023
- Put van Nederhorst bij Joure